Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NIEZNAJOMOŚĆ I LEKCEWAŻENIE PRAWA SZKODZI

13-nastka powszechnie uchodzi za cyfrę przynoszącą pecha. Niestety i tym razem sprawdziło się obiegowe porzekadło. Właśnie w ten sposób całą sprawę starał sobie wytłumaczyć kierowca, któremu w trzynastym dniu stycznia za nierejestrowanie danych dotyczących aktywności swojej i pojazdu przyszło zapłacił wysoki mandat. Sprawa dla kontrolowanego był tym bardziej bolesna, iż jak oświadczył, sugerował przedsiębiorcy w imieniu którego wykonywał przewóz, że w przypadku wykonywania transportu drogowego zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, pojazd samochodowy wchodzący w jego skład powinien zostać wyposażony w tachograf.

13 stycznia 2022 r. ok. godziny 10 na al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu został zatrzymany do kontroli przez Inspektorów Transportu Drogowego z WITD Wrocław zespół pojazdów przewoźnika krajowego o dopuszczalnej masie całkowitej 7 ton. Dostawczakiem z przyczepą wykonywano krajowy transport drogowy w relacji Warszawa – Wrocław.

Inspektorzy tego dnia prowadzili kontrole ukierunkowane na eliminowanie z ruchu pojazdów nienormatywnych. Jak się później okazało delikatne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej kontrolowanego zespołu pojazdów okazało się najmniejszym problem niezorientowanego w przepisach przewoźnika i pechowego kierowcy.

Po szczegółowym ustaleniu charakteru przewozu okazało się, iż pojazd samochodowy wchodzący w skład kontrolowanego zespołu pojazdów powinien zostać wyposażony w tachograf a kierowca zobligowany był do stosowania się do obowiązku rejestrowana wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi.

Niestety niezorientowany w przepisach przewoźnik drogowy mimo celnych sugestii kierowcy podjął się wykonania rzeczonego przewozu zespołem pojazdów, którego pojazd samochodowy nie został wyposażonym  w tachograf.  

W trakcie kontroli kierowca zobligowany do stosowania się do norm czasu pracy kierowców nie okazał, żadnej dokumentacji za okres poprzedzający dzień kontroli w którym de facto prowadził pojazdy dostawcze.

Wobec wyjaśnień kontrolowanego, Inspektorzy stwierdzili braki w zakresie wymaganej dokumentacji.

Inspekcja przestrzeni ładunkowej wykazała brak prawidłowego zabezpieczenia przewożonego ładunku.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny wstrzymano nieprawidłowy transport. Na kierowcę nałożono wysokie mandaty karne. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiadać będzie również przewoźnik i osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie. Wobec wspomnianych podmiotów wszczęto postępowania administracyjne, zagrożone karami pieniężnymi.

 

 

Wersja XML