Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NADMIERNA PRĘDKOŚĆ I PRZEŁADOWANE POJAZDY – REALIZACJA WNIOSKÓW O KONTROLE POD WROCŁAWIEM

Inspektorzy Transportu Drogowego z Wrocławia realizując wniosek o kontrolę mieszkańców pod oleśnickiego Rakowa ujawnili na drodze relacji Kiełczów – Raków rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego. W pierwszym przypadku było to przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h przez kierującą pojazdem osobowym. W drugim przypadku było to dopuszczenie do ruchu mocno przeładowanego pojazdu ciężarowego bez zabezpieczenia ładunku i ważnych badań technicznych.

12 stycznia 2022r. Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Wrocław  objęli nadzorem ruch na drodze powiatowej łączącej Kiełczów z Rakowem. W działaniach wykorzystano pojazd nieoznakowany wyposażony w videorejestrator.

W trakcie działań ok. godziny 9:00  Inspektorzy zatrzymali do kontroli kierującą pojazdem osobowym. Przyczyną zatrzymania było przekroczenie prędkości o 51,3 km/h w terenie zabudowanym na odcinku, na którym można było poruszać się z prędkością maksymalną 40 km/h. Wobec powyższego na kierującą nałożono mandat karny w kwocie 1500 zł i 10 pkt karnych. Mając na uwadze, iż do wykroczenia doszło w terenie zabudowanym kierującej zatrzymano uprawnienia na okres 3 miesięcy. W trakcie kontroli kierująca wyjaśniła, iż spieszyła się po telefon komórkowy.

Kolejnym pojazdem, który zwrócił uwagę inspektorów w rejonie objętym nadzorem był 4 osiowy pojazd ciężarowy, którego kierujący nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa i przewoził ładunek sypki bez wymaganego zabezpieczenia. Powyższe naruszenie jak się później okazało były wierzchołkiem góry lodowej.

Po oględzinach przestrzeni ładunkowej, inspektorzy nabrali uzasadnionego przypuszczenia, iż zatrzymany pojazd może być przeładowany. Wobec powyższego ciężarówkę skierowano na punkt ważenia przy ul. Tyskiej we Wrocławiu. Wskazania wagi potwierdziły przypuszczenia kontrolujących. Stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej ładowności o ponad 7 ton.

W trakcie kontroli okazało się również, iż pojazd nie posiadał aktualnego badania technicznego a jego stan pozostawiał wiele do życzenia.

W trakcie inspekcji ujawniono, wiele usterek takich jak: ubytki powietrza z układu pneumatycznego, zamontowanie różnych reflektorów lamp przednich czy brak badania okresowego tachografu.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny przewoźnikowi wydano zakaz dalszej jazdy do czasu doprowadzenia pojazdu do stanu normatywnego. Dowód rejestracyjny niesprawnego pojazdu zatrzymano.

Na kierującego nałożono szereg mandatów karnych a wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

 

 

Wersja XML