Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działania

Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego.

 • Bezpieczny Autokar Wakacje 2022

  Plakat reklamujący akcję Bezpieczny Autokar
  Informujemy, że , Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu w okresie wakacji będzie prowadził kontrole autobusów w ramach dyżuru stałego pod Wzgórzem Andersa w ciągu ulicy Ślężnej w każdą sobotę w godzinach 7.00 – 9.00. W związku z tym osoby zgłaszające kontrole powinny przekazać przewoźnikowi informację, aby odpowiednio wcześniej, przed realizacją przewozu skierował autobus w w/w miejsce, celem przeprowadzenia kontroli. W dni robocze, kontrole autobusów prowadzone będą w miarę możliwości w miejscach odjazdu wskazanych przez osoby zgłaszające. W tym celu należy zgłosić zapotrzebowanie na kontrolę co najmniej na 3 dni przed realizacją przewozu. Zgłoszenia można dokonać przez stronę internetową WITD we Wrocławiu w zakładce – ZGŁOŚ DO KONTROLI, e-mailem wysyłając zgłoszenie na adres: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 71 326 51 60.  Poświadczeniem przeprowadzonej inspekcji jest kopia protokołu kontroli wydana kierowcy przez inspektorów transportu drogowego.
  Data publikacji: 20-06-2022 08:32
 • POWAŻNA USTERKA UKŁADU HAMULCOWEGO W AUTOBUSIE

  Pojazd inspekcji i kontrolowany autobus
  Wycofaniem z ruchu, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz wszczęciem postępowania administracyjnego zakończyła się kontrola autobusu regularnej linii komunikacyjnej przeprowadzona przez inspektorów z kłodzkiego oddziału ITD.
  Data publikacji: 12-08-2022 14:42
 • Teleportacja na wyłączniku tachografu

  Zatrzymany pojazd ciężarowy i pojazd Inspekcji Transportu Drogowego
  Wysoką grzywną oraz zatrzymaniem  na 3 miesiące prawa jazdy zakończyła się kontrola kierowcy pojazdu ciężarowego, przeprowadzona w Wałbrzychu przez patrol dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego oraz wałbrzyskiej Policji.
  Data publikacji: 11-08-2022 10:22
 • Niebezpieczne odpady pod kontrolą ITD

  Pojazd Inspekcji Transportu Drogowego i pojazd ciężarowy
  Inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD zatrzymali do kontroli przewóz odpadów niebezpiecznych z licznymi naruszeniami mającymi istotny wpływ na bezpieczeństwo przewozu.  Z powodu stwierdzonych nieprawidłowości transport został wstrzymany.
  Data publikacji: 10-08-2022 14:51
 • Stracił prawo jazdy bo jechał na cudzej karcie do tachografu

  Pojazd ciężarowy i pojazd inspekcji transportu drogowego
  Wysoką grzywną oraz zatrzymaniem  na 3 miesiące prawa jazdy zakończyła się kontrola kierowcy prowadzącego pojazd ciężarowy, przeprowadzona w Wałbrzychu przez patrol dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego oraz wałbrzyskiej Policji.
  Data publikacji: 10-08-2022 11:11
 • Transport odpadów bez zgłoszenia do SENT

  Odpady makulatury kontrolowane przez Inspektora
  Kontrola czeskiej ciężarówki zakończyła się usunięciem na parking po interwencji dolnośląskich inspektorów transportu drogowego. Międzynarodowy transport odpadów nie został zgłoszony w systemie elektronicznego nadzoru transportu – SENT.
  Data publikacji: 05-08-2022 14:53
 • Za ciężki pojazd asenizacyjny

  Pojazd asenizacyjny i nieoznakowany pojazd inspekcji transportu drogowego
  Ponad 7 ton więcej ważył  pojazd asenizacyjny, którym kierowca bez ważnych badań lekarskich i szkolenia okresowego przewoził nieczystości ciekłe. Za ciężki pojazd skontrolowali inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.
  Data publikacji: 04-08-2022 13:50
 • Autobus z usterką układu hamulcowego

  Autobus i pojazd Inspekcji Transportu Drogowego
  Inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego nie dopuścili do ruchu autokaru, który miał zawieźć młodzież na letni wypoczynek. Kontrola wykazała poważną usterkę techniczną mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  Data publikacji: 03-08-2022 09:59
 • Szybki przewóz kurierski z naruszeniami

  Inspektor kontroluje pojazd ciężarowy
  Przewoził niesprawnym pojazdem ciekłe zapalne towar niebezpieczny nie posiadanjąc w pojeździe  wymaganego wyposażenia przeciwpożarowego. Został zatrzymany do kontroli bo przekroczył prędkość.
  Data publikacji: 02-08-2022 13:59
 • PRZEŁADOWANY POJAZD NA ZAKAZIE

  Zatrzymanie do kontroli - DW nr 440 - Sadkówek
  Złamał zakaz tonażowy i został zatrzymany przez wrocławskich inspektorów transportu drogowego. Po zważeniu pojazdu okazało się, że został on również mocno przeładowany.
  Data publikacji: 28-07-2022 10:23
Wersja XML