Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOSZTOWNA JAZDA NA ZAKAZIE

Wykonanie przewozu drogowego w czasie obowiązywania wakacyjnych ograniczeń ruchu ustanowiony dla pojazdów ciężarowych powyższej 12 ton dopuszczanej masy całkowitej okazało się kosztowne dla przewoźnika z Polski i Irlandii. W takcie działań inspektorzy z dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego wstrzymali dwa transporty.

W sobotę (02 lipca) na 156 km autostrady A4 Inspektorzy z Wrocławia prowadzili kontrole ukierunkowane na przestrzeganie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

W trakcie działań do kontroli wytypowano dwa pojazdy. Jeden należący do przewoźnika krajowego a drugi do przewoźnika zagranicznego, którymi jak się później okazało przewożono ładunek stali. Szczegółowa analiza dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem wykazała, że przewoźnicy wbrew obowiązującym ograniczeniom ruchu ustanowionym w  wakacyjne weekendy postanowili przewieźć przedmiotowy ładunek.

Wobec powyższego Inspektorzy wstrzymali nieprawidłowy transport a kierujących ukarano mandatami karnymi.

Wobec przewoźników i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

 

 

Wersja XML