Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpieczny Autokar Wakacje 2022

Informujemy, że , Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu w okresie wakacji będzie prowadził kontrole autobusów w ramach dyżuru stałego pod Wzgórzem Andersa w ciągu ulicy Ślężnej w każdą sobotę w godzinach 7.00 – 9.00. W związku z tym osoby zgłaszające kontrole powinny przekazać przewoźnikowi informację, aby odpowiednio wcześniej, przed realizacją przewozu skierował autobus w w/w miejsce, celem przeprowadzenia kontroli.

W dni robocze, kontrole autobusów prowadzone będą w miarę możliwości w miejscach odjazdu wskazanych przez osoby zgłaszające. W tym celu należy zgłosić zapotrzebowanie na kontrolę co najmniej na 3 dni przed realizacją przewozu. Zgłoszenia można dokonać przez stronę internetową WITD we Wrocławiu w zakładce – ZGŁOŚ DO KONTROLI, e-mailem wysyłając zgłoszenie na adres: lub telefonicznie pod numerem 71 326 51 60.  Poświadczeniem przeprowadzonej inspekcji jest kopia protokołu kontroli wydana kierowcy przez inspektorów transportu drogowego.

Wersja XML