Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CZY WARTO ZABEZPIECZAĆ ŁADUNEK SYPKI

W dniu 03.06.2022 r. w Legnicy, inspektorzy z WITD we Wrocławia zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy, czteroosiowy przewożący masy ziemne (zmieszane z kamieniami i ceramiką budowlaną) z wykopu pod fundament nowego budynku. Uwagę inspektorów zwrócił brak zabezpieczenia ładunku sypkiego oraz sposób załadowania pojazdu do poziomu burt.

Ze względu na uzasadnione przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej dokonano ważenia pojazdu. Stwierdzono, że masa pojazdu wynosi 42,65 t przy dopuszczalnej masie całkowitej 34 t, a nacisk  podwójnej tylnej osi napędowej  wynosił 27,75 t przy dopuszczalnym nacisku 19 t. Zarówno dopuszczalna masa całkowita jak i nacisk wspomnianej osi zostały przekroczone o ponad 8 ton.

Pojazdem przewożono odpady w rozumieniu ustawy o odpadach. Kontrola wymaganego oznakowania wykazała że ciężarówka nie była oznaczona białą tablicą „ODPADY” umieszczoną na przedniej części pojazdu. Obowiązek taki wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Niebyły to jedyne stwierdzone naruszenia. W trakcie kontroli ujawniono niewłaściwy stan techniczny „czteroosiówki”. Opony wykazywały nadmierne zużycie bieżnika oraz uszkodzenia w postaci przecięcia, czy ubytków bieżnika odsłaniających kord opony. Zauważono  również pęknięcie przedniej szyby pojazdu.

Kierowcę ukarano mandatami karnymi, wobec podmiotu wykonującego przewóz wszczęto postępowania administracyjne. Zatrzymano dowód rejestracyjny, a pojazdu nie dopuszczono do ruchu.

 

 

Wersja XML