Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEWÓZ OSÓB Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI

29 kwietnia (piątek) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili kontrole pojazdów, których kierowcy korzystali z aplikacji do zamawiania usługi przewozu osób.

W wyniku podjętych czynności inspektorzy zatrzymali 2 nieoznakowane atrybutami taksówki pojazdy, których kierowcy wykonywali zarobkowe przewozy osób niezgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym.

Przeprowadzone kontrole ujawniły, że w jednym przypadku przewóz wykonywany był bez wymaganej licencji na wykonywanie przewozów drogowych osób, a tym samy zaistniało podejrzenie, że  został on zlecony przez pośrednika podmiotowi, który jej nie posiada. Dodatkowo przewóz odbywał się pojazdem  poniżej 7 osób łącznie z kierowcą nie spełniając dodatkowych warunków określonych w ustawie o transporcie drogowym.

Na uwagę zasługuje fakt, że feralnego przewozu dokonywał kierowca nigeryjskiego pochodzenia, którego międzynarodowe prawo jazdy utraciło ważność.

W drugim przypadku, kierowca wykonywał przewóz pojazdem nie wpisanym do licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Wobec skontrolowanych podmiotów wykonujących przewozy z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

W przypadku kierowcy, który prowadził pojazd bez ważnych uprawnień sporządzony został wniosek o ukaranie do Sądu.

Organ nie wyklucza także wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec pośrednika w przewozie osób.

 

 

Wersja XML