Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WZMOŻONE KONTROLE PRZEWOZU ODPADÓW

W piątek i sobotę (22 i 23 kwietnia) na autostradzie A4 i drogach krajowych nr 3, 12, 30, 35 i 36 inspektorzy ITD wraz z  inspektorami ochrony środowiska i funkcjonariuszami Policji przeprowadzili kontrole ukierunkowane na kontrolę krajowego i transgranicznego przemieszczania odpadów.

22 kwietnia około godziny 11-tej na ulicy Beethovena w Wałbrzychu, dolnośląscy inspektorzy Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy marki Man. Pojazdem wykonywany był przewóz odpadów  o kodzie 17 01 07 z Boguszowa Gorc do Wałbrzycha. Weryfikacja nr VIN wykazała, że pojazd jest wyposażony w tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu - marki Volkswagen. W ten sposób właściciel chciał ukryć fakt, iż pojazd od 2017 roku  nie posiada aktualnych badań technicznych. Ponadto zamiana tablic miała na celu  sugerowanie, iż jest to pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg, który nie podlega obowiązkowi rejestracji aktywności kierowcy i tym samym nie ma konieczności wyposażenia go w tachograf. Pojazd jednak posiadał tachograf, ale niestety jego legalizacja straciła swoją ważność w 2018 roku. Ponadto weryfikacja dokumentów odnoszących się  do ładunku wykazała, iż  odpady przewożone są do nieuprawnionego podmiotu. W związku z tym na wniosek Inspekcji Ochrony Środowiska pojazd został zabezpieczony na odpowiednim parkingu do momentu wyjaśnienia sprawy transportowania odpadów. W stosunku do podmiotu wykonującego przewóz drogowy inspektorzy wszczęli postepowania wyjaśniające.

W dwóch przypadkach inspektorzy Transportu Drogowego stwierdzili, iż jednostki transportowe zagranicznych przewoźników zostały wyposażone w   zbiorniki paliwa o łącznej pojemności przekraczającej 1500 litrów co stanowi naruszenie przepisów umowy ADR. W jednym przypadku stwierdzili również nieterminowe pobieranie danych z karty kierowcy.

Głównym problemem w trakcie prowadzonych działań okazał się niewłaściwy stan technicznych pojazdów wykorzystywanych w krajowych przewozach. Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości zaliczyć można, wycieki płynów eksploatacyjnych, zużyte ogumienie pojazdów czy różną rzeźbę bieżnika opon na kołach jednej osi. Częstym problemem były również usterki oświetlenia i braki w zakresie oznakowania odblaskowego pojazdów.

W jednym przypadku inspektorzy stwierdzili niepewne mocowanie drzwi wejściowych do kabiny spowodowane wyłamaniem jednego z zawiasów, uszkodzenie błotnika jednego z kół naczepy powodujące powstanie ostrych krawędzi stwarzających zagrożenie oraz nieczytelne tablice rejestracyjne.

W trakcie działań inspektorzy Transportu Drogowego zatrzymali lawetę przewożącą pojazd typu "BUS", której kierujący na widok radiowozu ITD gwałtownie zmienił pas ruchu, chowając się za inne pojazdy w trakcie przejazdu przez odcinek autostrady na wysokości MOP Karwiany.

Po zatrzymaniu lawety do kontroli okazało się, że została ona mocno przeładowana, a wystający ponad 50 cm poza tylny jej obrys ładunek nie został prawidłowo oznakowany.

Kontrola stanu techniczna zatrzymanego pojazdu wykazała, prócz szeregu drobnych usterek, iż jedna z jego opona została uszkodzona w sposób zagrażający niekontrolowanym rozerwaniem w czasie jazdy. Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, parametry feralnej opony i charakter jej uszkodzenia stwierdzić można, iż  powstała ona w następstwie przewożenia zbyt ciężkiego ładunku.

Inspektorzy Transportu Drogowego polecili kierującemu rozładowanie lawety i wymianę uszkodzonej opony. Wydali zakaz dalszego przewozu przedmiotowego ładunku pojazdem o zbyt niskiej ładowności.

Za popełnione wykroczenia na kierującego nałożyli szereg mandatów karnych.

Podobne konsekwencje w czasie dwudniowych działań spotkały wszystkich kierujących, którzy zdecydowali się na realizacje przewozów niesprawnymi pojazdami. W trakcie przeprowadzonych kontroli, z uwagi na braku możliwości usunięcia stwierdzonych usterek na miejscu, inspektorzy zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych.

 

 

Wersja XML