Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POJAZD ASENIZACYJNY NA DREWNIANYCH PODPORACH

14 kwietnia 2022 r. około godziny 7 Inspektorzy Transportu Drogowego z Wrocławia jadąc na punkt ważenia zatrzymali do kontroli pojazd asenizacyjny. Zatrzymania dokonano na ul. Piołunowej we Wrocławiu

Wstępne czynności kontrolne wykazały, iż kierowca pojazdu ciężarowego nie posiadał ważnych badań lekarskich i psychologiczny oraz stosownego szkolenia do wykonywani pracy na stanu kierowcy zawodowego. Ponadto kierujący nie okazał wymaganej dokumentacji potwierdzającej uprawnienia przedsiębiorcy do wykonywania przedmiotowego przewozu. 

Wobec powyższego pojazd skierowano na punk kontrolny przy ul. Średzkiej we Wrocławiu.

W toku dalszych czynności inspekcyjnych stwierdzono szereg poważnych usterek takich jak zużyte ogumienie czy wycieki płynów eksploatacyjnych. Stwierdzono również usterki w zakresie oświetlenia i oznakowania pojazdu.

Największym zaskoczeniem dla kontrolujących okazała się samowolna ingerencja w konstrukcję pojazdu dokonana przez pomysłowego przedsiębiorcę, który postanowił zamontować dwie deski pomiędzy nadwoziem a ramą pojazdu w celu lepszej amortyzacji drgań powstających w czasie przemieszczania się pojazdu po drodze. 

Wobec powyższego stanu faktycznego, niebezpiecznych pojazd wyeliminowano z ruchu. Kierującego ukarano szeregiem mandatów. Z uwagi na brak uprawnień do wykonywania przewozów drogowych wydano mu również zakaz dalszej jazdy.

Wobec podmiotu realizującego przewóz wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar finansowych za dopuszczenie do jazdy kierującego bez ważnych uprawnień i niewyposażenie go w wymagane dokumenty.

 

 

 

Wersja XML