Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZA CIĘŻKI POJAZD W NIEDOZWOLONEJ KONFIGURACJI

W piątek (8 kwietnia), na drodze ekspresowej S3, inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z dwiema naczepami. W Polsce dopuszczalne jest połączenie ciągnika siodłowego tylko z jedną naczepą.

Przewożone były dwa kontenery z czego jeden był wypełniony mączką kostną. Istniało uzasadnione podejrzenie, że pojazd był przeładowany. Po dokonaniu ważenia zespołu pojazdów na punkcie kontrolnym, inspektorzy stwierdzili, że rzeczywista masa całkowita przekracza o 4,45 t tą dopuszczalną wynoszącą 40 t.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy przerwali realizowany do portu w Gdańsku przewóz, do czasu doprowadzenia pojazdu do stanu zgodnego z przepisami.

Analiza czasu pracy kierowcy oraz obsługi tachografu wykazała 13 naruszeń. Dotyczył one przekroczenia dopuszczalnego czasu jazdy bez wymaganej przerwy, jazdy dziennej oraz skrócenia wymaganego odpoczynku dziennego. Kierowca nie dokonywał wpisów manualnych i nieprawidłowo obsługiwał przełącznik rodzaju aktywności pracy.

W związku z powyższym kierowca został ukarany mandatami karnymi. Konsekwencje finansowe grożą również przedsiębiorstwu transportowemu, wobec którego zostało wszczęte postępowania administracyjne, a także załadowcy, którego działania spowodowały przekroczenie rzeczywistej masy całkowitej kontrolowanego zespołu pojazdów.

 

 

Wersja XML