Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TRANSPORT ODPADÓW POD NADZOREM ITD

W dniu 24 marca 2022 roku w ramach akcji dotyczącej kontroli przewozu odpadów Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD Wrocław wspólnie z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, skontrolowali 15 pojazdów przewożących odpady. Nie we wszystkich przypadkach obyło się bez naruszeń co za tym idzie konsekwencji.

Inspektorzy Transportu Drogowego z kłodzkiego oddziału WITD we Wrocławiu  zatrzymali do kontroli słoweński zespół pojazdów, którym przewożone były ze Słowenii do Polski  odpady nieżelazne o kodzie 19 12 03. Zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów SENT, ładunek ten podlegał obowiązkowi zgłoszenia przewozu.

Jak się okazało, zgłoszenie zostało dokonane, jednak było ono niepełne, nie zawierało bowiem danych przewoźnika oraz pojazdów użytych do wykonania przewozu. Kontrola ujawniła również, że przewoźnik nie wywiązał się z obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu przewożących towary objęte ustawą do systemu SENT.

Wobec stwierdzenia poważnych uchybień, inspektorzy ITD wezwali na miejsce patrol interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej, który w ramach powierzonych obowiązków zatrzymał kontrolowany zespół pojazdów do czasu uiszczenia kaucji na poczet przewidzianej kary w łącznej wysokości 20 000 zł.

Na innym punkcie kontrolnym Inspektorzy Transportu Drogowego z wrocławskiego oddziału WITD Wrocław skontrolowali pojazd przewożący odpady, w trakcie kontroli kierujący okazał potwierdzenie sporządzenia  karty przekazania odpadów, w którym wysyłający błędnie sklasyfikował odpady. Wobec powyższego będzie to przedmiotem postępowania administracyjnego prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 

 

Wersja XML