Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEWÓZ OSÓB Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI

14 stycznia (piątek) inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili kontrole pojazdów, których kierowcy korzystają z aplikacji do zamawiania usługi przewozu osób.

W wyniku podjętych czynności inspektorzy zatrzymali 2 nieoznakowane atrybutami taksówki pojazdy, których kierowcy wykonywali nielegalnie zarobkowe przewozy osób.

Przeprowadzone kontrole ujawniły, że w obu przypadkach przewóz wykonywany był bez wymaganych licencji na wykonywanie  przewozów drogowych osób.

W obu przypadkach mimo  korzystania przez kierowców z aplikacji do zamawiania takiej usługi zaistniało podejrzenie, że  zostały one zlecone przez pośrednika podmiotom, które nie legitymują się stosownymi licencjami.

W obu przypadkach kontrolowani wykonywali przewozy pojazdami poniżej 7 osób łącznie z kierowcą nie spełniając dodatkowych warunków określonych w ustawie o transporcie drogowym.

Wobec wszystkich podmiotów wykonujących przewozy z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar pieniężnych.

Organ nie wyklucza także wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec pośrednika w przewozie osób. 

 

 

 

Wersja XML